Gyermek tervezés - Szülés - Baba nevelés

A Nyilas baba

0

Rendkívül szeretetre méltó baba, aki szereti az önállóságot és a függetlenséget. Mosolya és életkedve a környezete számára maga a boldogság. Imádja a társaságot. Amint biztonságban érzi magát, elalszik. Amint lehet, megkezdi napi mozgását, s alig lehet megállítani. Mielőbb igyekszik megismerkedni szűkebb-tágabb környezetével mind szellemi, mind fizikai értelemben. Ebből következik, hogy korán kezd beszélni és járni. A szülői aggodalmakat félresöpri, a túlzott babusgatást elutasítja, mivel sokra tartja az önállóságot. Az akadályokat többnyire lekicsinyli, csak a célt látja maga előtt. Ha valami mégsem sikerül, ahogy elképzelte, máris valami új dologba fog, ugyanis nem kedvetlenedig el egykönnyen, bár nem is túlságosan kitartó.

A Nyilas gyermek

Gyermekként ellenállhatatlan és elszánt, nem marad észrevétlen. Kívánja mások rokonszenvét. Kezdeményező, igazi egyénisége van. Néha bizony kicsit hangos, de ilyenkor is csak ki akarja nyilvánítani szeretetét, ragaszkodását. Olykor azonban mást mond, mint amit csinál. Szeret sokféle új játékot kapni, de ezeket hamar megunja. Könnyen válik feszültté, hisztissé. Ilyenkor hajlamos törni-zúzni a játékait. Ezért ügyeljünk arra, hogy a Nyilas-gyermeknek törhetetlen játékokat vegyünk. Kíváncsisága határtalan, szüntelen kérdésekkel ostromolja környezetét. Igazi fecsegő. Általában a saját feje után megy, de nem konok, figyelmesen meghallgatja a jó tanácsokat. Könnyen túlcsorduló érzelmei miatt óvatos bánásmódot igényel. Szereti a változatosságot, az egyhangúságtól kifejezetten rosszul érzi magát, s ezt értésre is adja. Ügyeljünk az óhajaira, figyeljünk a megnyilvánulásaira, mert különleges érzelmi kapcsolatra van szüksége. A lelkesedés csodálatos vonása minden gyermeknek, de a Nyilas szülöttnél túlzott méreteket ölthet, ezért szükség van arra, hogy megfelelő mederbe tereljék, és ne hagyják kárba veszni. A féktelenségét ugyancsak le kell csillapítani. Többnyire könnyen barátkozik, nagyon kedves és megnyerő tud lenni. Ismeretei alapján igyekszik átfogó képet alkotni egy-egy témáról, és elméleteiről kéretlenül is szívesen rögtönöz kiselőadást. Nagyon örül, amikor tájékozottnak, okosnak tartják, esetenként mégis abba a hibába eshet, hogy elhiszi: mindent jobban tud bárki másnál. Vélt vagy valós igazát szenvedélyesen védelmezheti környezetével szemben, már csak azért is, mert szereti az elméleti kérdéseket érintő vitákat, a szellemi kihívásokat. A szülőknek a lehető leghamarabb fel kell ismerniük gyermekük valódi érdeklődését, mivel óriási lehetőségek rejtőznek benne, de a megfelelő ösztönzés elengedhetetlen. Iskolába kerülve törekvő, becsvágyó, ám az elmélyült ismeretszerzést a szorgalmas tanulást nem feltétlen találja szórakoztatónak, és előfordulhat, hogy mellőzi is. Lelkesedését az elért eredmények táplálják a tanulásban és a sportban egyaránt. Az olvasási készségét és nyelvérzékét már kis korától érdemes fejleszteni. A szabad és független foglalkozások vonzzák, mert nem tudja elviselni, ha valaki parancsol neki. Nehezen viseli az iskolai előírásokat, de az ésszerű szabályokat belátja és elfogadja. Az intenzív sportolás rendkívül fontos a lelki egyensúlya szempontjából. Környezete számára életöröme jelenti a boldogságot.

A Nyilas kamasz

Kamaszként nagyon hamar hatalmába keríti a függetlenség utáni vágy. Idealizmusa és erős igazságérzete lévén, meg akarja váltani a világot. Erős felelősségérzete és fokozott önbecsülése van. Ne legyünk meglepve, ha reménytelennek látszó ügyekért száll síkra, vagy a politika iránt kezd érdeklődni.

Jelképvilága:

Uralkodó bolygója: Jupiter
Eleme: Tűz
Fém: ón
Drágakő: topáz
Kedvenc színei: bordó, bíborvörös, sötétkék
Virágok: a gyermekláncfű és a szegfű

Erősségei:

 • Optimista és szabadságszerető
 • Derűs és jó kedélyű
 • A legjobb barát
 • Becsületes és őszinte
 • Intellektuális és bölcselkedő hajlamú
 • Megértő és nagylelkű
 • Jó tanácsadó

Gyengéi:

 • Vakon bizakodó és nemtörődöm
 • Felelőtlen és felszínes
 • A függetlenség iránti vágya olykor az önzést súrolja
 • Olykor túlságosan merész
 • Tapintatlan és türelmetlen
 • Szertelen, hajlamos szétforgácsolódni
 • A jótündérek ajándéka: Jókedv, kalandvágy, hűség.

Álma: Bejárni az egész világot. Ha lehet, kétszer!

Leave A Reply

Your email address will not be published.